Historické fakty.
Úvodom

Situácia

V.I.Lenin

Vojenská situácia

Príprava revolúcie

Priebeh revolúcie

Auróra

Víťazstvo más

Revolučná situácia 

Paradoxy

Vplyvy

Dekréty

Klamstvá

Leninova záveť

Stalin

Záverom

V. I. Lenin v Kremli, rozhovor s americkým ekonómom P.P.Christensenom. 

Vplyvy:

Nemecko: 17. marca telegrafoval štockholmský rezident nemeckej rozviedky do Berlína: "Leninov vstup do Ruska se vydaril. Pracuje celkom podľa prianí. Záujmy Nemecka boli v tejto situácii nepopierateľné. Určite boli významné na priebeh udalostí v Rusku tohoto obdobia. Príchod Lenina v povestne zaplombovanom vagóne priamo súvisel s plánmi nemeckého generálneho štábu. Nemci sa rozhodli vojnu vyhrať zatlačením na kritické miesta dohodových štátov, pričom v Rusku mali byť rozkladajúcou silou vyvolávajúcou chaos práve boľševici. Vďaka ohromnej finančnej podpore sa začali realizovať ich plány.  O boľševikoch sa v Rusku do apríla 1917 veľa nevedelo. V Petrohrade ich bolo koncom roku 1916 len 1500 až 2000 a v Moskve dokonca len 300 až 600.

Obchodné skupiny: Určitá podpora, hlavne finančná bola neskôr dokázaná  obchodníkom Fabianom Klingslandom. Ten obchodoval s oboma bojujúcimi stranami Nemeckom i Ruskom a vlastne mal i monopol na tento obchod. Píše se to aspoň v žalobe Kerenského dočasnej vlády z júla 1917. Obviňuje z toho petrohradskú firmu Fabian Klingsland. Tá udržovala s Haneckým spojenie prostrednictvom zástupkyne Eugenie Sumensonovej. Výnos bol prevádzaný na zvláštne konto v jednej z petrohradských bánk. Touto cestou plynuli peniaze rôzným revolučným organizáciám v Rusku a po marcovej "menševicko-eserskej" revolucii i do pokladne boľševikov.

Copyright © 2003 xmacs07

 

 
Notebook