Historické fakty.
Úvodom

Situácia

V.I.Lenin

Vojenská situácia

Príprava revolúcie

Priebeh revolúcie

Auróra

Víťazstvo más

Revolučná situácia 

Paradoxy

Vplyvy

Dekréty

Klamstvá

Leninova záveť

Stalin

Záverom

V. I. Lenin pri svojom prejave v Tavrečenskom paláci.

Paradoxy:  

Najpopulárnejšie heslá vzišlého režimu - "všetka moc sovietom", "robotnícka kontrola" - a nakoniec násilná kolektivizácia, boli iba výsmechom a paradoxmi v spoločnosti, kde sa časom sformoval odpor voči "vláde ľudu", ktorý vyústil do nevyhnutých zrážok medzi mocou a obyvateľstvom. Snaha boľševickej vlády udržať poriadok splodila násilie, teror a represálie voči vlastnému ľudu.

Dekrét o mieri:  Lenin ukončil vojnu s Nemeckom 3.3 1918 Brest-Litovským mierom, no za cenu územných ústupkov. Rusko prišlo o 25% svojho europského územia. Počas následnej občianskej vojny 1918-1920 zomrelo približne 15 miliónov ľudí. O mieri se teda hovoriť nedalo. Októbrová revolúcia mala priniesť Rusku mier. Priniesla však do tej doby najstrašnejšiu občianskú vojnu.

Dekrét o pôde: Pôda síce patrila tým, ktorí na nej pracovali, ale sovietská vláda im zabavila každé vypestované zrno. Neskôr i tú pôdu im skolektivizovali. Pokiaľ ide o chlieb, jeho dostatok nebol naplnený nikdy až do posledných dní komunistického režimu v Rusku.

Copyright © 2003 xmacs07

 

 
Notebook