Historické fakty.
Úvodom

Situácia

V.I.Lenin

Vojenská situácia

Príprava revolúcie

Priebeh revolúcie

Auróra

Víťazstvo más

Revolučná situácia 

Paradoxy

Vplyvy

Dekréty

Klamstvá

Leninova záveť

Stalin

Záverom

Námorníci debatujúci v Zimnom paláci tesne po prevrate.

Situácia v celom Rusku po revolúcii:             (Z listu pracujúcim západnej európy P. Kropotkina publikovanom v Anglicku v Labour Leader, 22. 7.1920)

Prirodzená skazenosť stranníckej diktatúry bola ešte zvýraznená vojnovými podmienkami, v ktorých si strana pestovala svoju moc. Tento vojnový stav bol zámienkou na  posilnenie diktátorských metód, ktoré sústredili v rukách vlády kontrolu nad každým detailom života, a ktoré mali za následok koniec niektorých bežných aktivít zeme. Negatíva vlastné štátnemu komunizmu boli desaťnásobne rozšírené pod zámienkou, že je celé naše utrpenie spůsobené cudzou intervenciou. Robotnícka rada prestala byť slobodná, pretože neexistuje nezávislá tlač. A my sme v takýchto podmienkach už dva roky-pod zámienkou, že je vojnový stav. A ešte k tomu. Robotnícke a roľnícke rady strácajú svoj význam ak voľby neprebiehajú po slobodnej volebnej kampani a sú riadené tlakom stranníckej diktatúry. Prirodzene obvykle uvádzaná výhovorka znie, že diktatúra je nevyhnutná v boli so starým režimom. Ak sa vláda zaväzuje zadovážiť každému občanovi nielen svetlo, ale i zápalky, tak potom nie je schopná tak spraviť ani s neobmädzeným počtom úradníkov. Rozvíja sa tým byrokracia tak hrozivo, že i ta francúzska, ktorá potrebovala k predaju stromu spadnutého na cestu štyridsať úradníkov,  je v porovnaní s ňou úplnou maličkosťou. Ruská revolúcia je v súčasnosti v nasledujúcej pozícii. Pácha strašné hrôzy. Ničí celú zem. Vo svojej šialenej zúrivosti likviduje ľudské životy. Preto je to revolúcia a nie nenásilný pokrok, pretože ničí bez ohľadu na to, načo to je.

Copyright © 2003 xmacs07

 

 
Notebook