Historické fakty.
Úvodom

Situácia

V.I.Lenin

Vojenská situácia

Príprava revolúcie

Priebeh revolúcie

Auróra

Víťazstvo más

Revolučná situácia 

Paradoxy

Vplyvy

Dekréty

Klamstvá

Leninova záveť

Stalin

Záverom

V.I.Lenin reční z pódia na Červenom námestí.

Príprava revolúcie:  O 17 hodine 24.októbra vojenskí kadeti zasiahli na Krenského rozkaz a  zničili tlačiareň boľševických novín a zatvorili kancelárie. Trotsky ťažko mohol potlačiť svoje rozčúlenie: „Karensky je v ofenzíve“ Je jasné, čo to znamená. Teraz môžu boľševici obviniť vládu z protirevolučnosti. Už skoro ráno boľševické ozbrojené jednotky obsadili vydavateľstvo novín bez boja. Tlačiareň bola opravená a noviny sa začali tlačiť vo veľkom. Karensky telegrafuje na front o ďalšie ozbrojené sily, ale verí, že ich nebude potrebovať. Má k dispozícii 200 kadetov, 200 žien (vojakov) a 134 oficiérov mimo činnú službu. Trocky bol v Smoľnom inštitúte, bývalej škole pre dievčatá z aristokratických rodín, ale teraz používaný ako štáb Boľševickej strany. Poobede prišla delegácia z Petrohradskej mestskej časti sa spýtať či bude povstanie, alebo nie. Trotsky prijal delegáciu a uistil ich, že povstanie už začalo. Delegácia trochu nahnevane opustila Smoľny, v meste totiž neboli žiadné náznaky toho, že je práve povstanie. Elegantní muži a ženy pozerali hru A. Tolstého-Smrť Ivana hrozného v Alexandrijskom divadle, v Marinskom hrali Borisa Godunova. V reštaurácii De Paris bolo plne rezervované. Kiná, bary a nočné kluby hýrili aktivitou. Ťažko pochopiť, že elegantný Petrohrad zostane tak pasívny len hodinu od začiatku povstania. Lenin väčšiu časť toho dňa strávil v tajnom byte pozerajúc na podlahu. Nevedel vystáť pomalý chod udalostí. Vedel o  nerozhodnosti v Smoľnom i Zimnom paláci len z druhej ruky. Ten deň napísal list svojej žene Krupskej. Bolo 19 hodín a Lenin píše, že  je potrebné pokračovať v povstaní. „Čoho sa obávate?“ pýta sa ústredného výboru. "Spýtaj sa ich či majú aspoň 100 loajálnych vojakov, alebo červených gárd v zbrani. Nepotrebujem nič iné."

Copyright © 2003 xmacs07

 

 
Notebook