Historické fakty.
Úvodom

Situácia

V.I.Lenin

Vojenská situácia

Príprava revolúcie

Priebeh revolúcie

Auróra

Víťazstvo más

Revolučná situácia 

Paradoxy

Vplyvy

Dekréty

Klamstvá

Leninova záveť

Stalin

Záverom

V. I. Lenin a N. K. Krupskaya v mestečku Gorkij

Stalin: (List Lenina Stalinovi z 5.3.1923)

Drahý Súdruh Stalin

Boli ste tak drzý, že ste si zavolali moju ženu k telefónu a používal hrubé slová. Hoci Vám povedala, že je pripravená na to zabudnúť, predsa však sa o tom od nej dozvie Zinoviev a Kamenev. Nemám vo zvyku tak ľahko zabudnúť na to, čo bolo spravené proti mne a taktiež nemôžem prejsť bez slova, to čo bolo spravené proti mojej žene, tak ako by to bolo spravené mne. Pýtam sa Vás preto, či ste pripravený odvolať, čo ste povedali a ospravedlniť sa, alebo radšej uprednostňujete to, aby vzťah medzi nami bol zničený.

S úctou

Lenin

(List zaslaný Súdruhovi  Stalinovi, kópia Súdruhom Zinovievovi a Kamenevovi)

 

Copyright © 2003 xmacs07

 

 
Notebook