Historické fakty.
Úvodom

Situácia

V.I.Lenin

Vojenská situácia

Príprava revolúcie

Priebeh revolúcie

Auróra

Víťazstvo más

Revolučná situácia 

Paradoxy

Vplyvy

Dekréty

Klamstvá

Leninova záveť

Stalin

Záverom

V. I. Lenin and Joseph I. Stalin.

Leninov testament:  Dokument známy ako Leninov testament  je list tajne diktovaný Leninom od 22 do 29.12.1922 zamýšľaný ako príspevok na 12.zjazd, ktorý sa mal uskutočniť v apríli 1923. O liste vedeli iba jeho žena Krupská a dve sekretárky, ktoré vpúšťal k sebe. 10.3.1923 mrtvica ukončila Leninov aktívny život. Obávajúc sa rozkolu, Krupská držala list pod zámkom. Až po Leninovej smrti bol prečítaný na 13.zjazde strany. Všetci delegáti museli sľúbiť, že obsah listu udržia v tajnosti.

Z tohoto listu iba niektoré úryvky Súdruh Stalin, odkedy sa stal generálnym sekretárom, nekontrolovateľne koncentruje moc vo svojich rukách a ja nie som si istý, či ju bude stále schopný využiť s dostatočnou opatrnosťou. Súdruh Trocký, na druhú stranu ako protivník ústredného výboru strany v otázke Občianského komisariátu sa už ukázal. Osobne je možno najschopnejším človekom v súčasnom výbore, ale ukázal prehnanú sebadôveru a zaujatosť čisto administratívnou stránkou práce.  Stalin je veľmi hrubý a táto chyba, hoci je celkom tolerovateľná pri jednaní medzi nami komunistami, začína byť netolerovateľná na generálnom sekretariáte. Preto doporučujem súdruhom, aby popremýšľali nad spôsobom ako odstrániť Súdruha Stalina z tohoto postu a menovať iného človeka, ktorý s rešpektom ku všetký jeho ostatným vlastnostiam, by sa mal odlišovať len v jedinej vlastnosti, a to že bude tolerantnejší, viac loajálnejší, menej svojvoľný atď..Za dnešných okolností sa to môže javiť ako zanedbateľný detail. Ja ale rozmýšľam z hľadiska ako ochrániť stranu pred rozkolom, pri už popísaných rozkoloch medzi Stalinom a Trockým. To nie je detail, alebo to je detail, ktorý môže nadobudnúť rozhodujúcu dôležitosť.

Copyright © 2003 xmacs07

 

 
Notebook