Historické fakty.
Úvodom

Situácia

V.I.Lenin

Vojenská situácia

Príprava revolúcie

Priebeh revolúcie

Auróra

Víťazstvo más

Revolučná situácia 

Paradoxy

Vplyvy

Dekréty

Klamstvá

Leninova záveť

Stalin

Záverom

V. I. Lenin v Kremli na zasadaní ústredného výboru strany.

Klamstvá:

Trest smrti bol základným trestom za čokoľvek. Trestom smrti sa postihoval alkoholizmus i syfilis. Pre výstrahu sa vždy po obsadení nejakého územia popravovali rukojemníci. Divadelné predstavenia bývali doplňované nejakou tou popravou na javisku. Zachoval sa divadelný program z Omska, ohlasujúcí po skončení predstavenia Onegina popravu šiestich bielych dôstojníkov (Omsk, 1920).

V jari 1919 Lenin žiada okamžité a bezodkladné zrušenie služby všetkých bývalých cárskych dôstojníkov v Červenej armáde a Trockij mu oznamuje, že to nebude možné, pretože ich tam slúži 30 000 a nie je možné sa bez nich obísť. Pružný Lenin vtedy okamžite prehlasuje, že socialismus bude budovaný za použitia tehál starého režimu.

Copyright © 2003 xmacs07

 

 
Notebook