Historické fakty.
Úvodom

Situácia

V.I.Lenin

Vojenská situácia

Príprava revolúcie

Priebeh revolúcie

Auróra

Víťazstvo más

Revolučná situácia 

Paradoxy

Vplyvy

Dekréty

Klamstvá

Leninova záveť

Stalin

Záverom

V. I. Lenin navštívil skúšanie prvého Sovietského elektrického pluhu na skúšobnej farme Moskovského Vyššieho Zootechnického Inštitútu (Butyrsky Khutor)

Dekréty:

   Komplikovanú situáciu bolo treba stabilizovať, navyše sa objavili prvé konflikty a nedorozumenia. Jedným z nich bola otázka prerozdelenie pôdy. Boľševici boli nútení odstúpiť od svojho programu znárodnenia pôdy. Ukradli program revolučných socialistov a schválili prerozdelenie pôdy roľníkom. Dokument s názvom Dekrét o pôde, s ústredným článkom o "zrušení súkromného vlastníctva pôdy bez náhrady, odovzdanie všetkej pôdy miestnym roľníckym výborom, ktoré ju mali prerozdeliť", bol de facto uzákonením toho, čo mnohé dedinské spoločenstvá vykonali už v lete 1917, t.j. násilné vyvlastňovanie pôdy patriacej veľkostatkárom a bohatým roľníkom (kulakom). K svojmu skutočnému programu sa boľševici - nútení pridať k spontánnemu roľníckemu povstaniu, ktorá im tak uľahčila nástup k moci - vrátili o desať rokov neskôr. Násilná kolektivizácia sa stala tragickým zavŕšením boja medzi boľševikmi a roľníkmi.

V marci 1918 Lenin stráca podporu ľavých eserov, ktorí vystupujú z vlády na protest proti Brestlitovskému mieru. 6. 6. 1918 uskutočnia atentát na nemeckého veľvyslanca v Moskve Wilhelma Mirbacha (sovietská vláda sa medzitým presídlila z neistého Petrohradu do Moskvy). A skupina ozbrojených červených námorníkov, eserov, takmer zvrhne i Lenina. V tejto chvíli sa môže Lenin spoľahnúť iba na pluk lotyšských steelcov pod velením bývalého cárského dôstojníka Isakima Vacetisa a osemdesiat študentov vojenskej akadémie.

Copyright © 2003 xmacs07

 

 
Notebook